• نصاب معاملات سال 98 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات تصویب شد

    کد: 26962
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 191
    هیئت وزیران به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات، نصاب معاملات سال 98 را تصویب کرد.

     الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می‌شود:

     1- معاملات کوچک : معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون (328.000.000) ریال باشد.

     2- معاملات متوسط  :معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال تجاوز نکند.

     3- معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال باشد.

     ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

     

     فایل پیوست
     
    nesab moamelat.jpg124.34  کیلوبایت
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان همدان می باشد.
مجری: پورتال سامان